Písomná otázka P-1100/06 Claude Moraes (PSE) Komisii. Ochrana spotrebiteľa a urážlivé obrázky pri predávaní produktov