Písomná otázka E-1603/06 Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Rade. Garantovaný minimálny príjem