TITJUR Armacell/OHMI–nmc (ARMAFOAM) Rozsudok Súdu prvého stupňa (piata komora) z 10. októbra 2006. # Armacell Enterprise GmbH proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT). # Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva ARMAFOAM - Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva NOMAFOAM - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Podobnosť výrobkov a označení - Výhrady týkajúce sa podobnosti výrobkov prvýkrát prednesené až pred Súdom prvého stupňa. # Vec T-172/05.