Vec C-110/21 P: Odvolanie podané 23. februára 2021: Universität Bremen proti uzneseniu Všeobecného súdu (ôsma komora) zo 16. decembra 2020 vo veci T-660/19, Universität Bremen/Výkonná agentúra pre výskum