Písomná otázka E-1411/05 Richard Corbett (PSE) Komisii. Porušovanie ľudských práv v Uzbekistane