Písomná otázka P-2314/06 John Bowis (PPE-DE) Rade. Prevencia cukrovky typu 2