Návrh stanoviska Výboru regiónov na tému „Oznámenie Komisie pre Európsku Radu, Európsky parlament, Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov: ‚Prvá výročná správa o migrácii a integrácii’“