Asia C-286/06: Kanne 29.6.2006 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Espanjan kuningaskunta