Nariadenie Komisie (ES) č. 43/2006 z  12. januára 2006 , ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004