Písomná otázka E-1767/04 predkladá: Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) Komisii. Pravidlá menovania nových členov Komisie