Nariadenie Komisie (ES) č. 1162/2005 z 19. júla 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny