Smernica Komisie 96/77/ES z 2. decembra 1996 ustanovujúca špecifické kritériá čistoty potravinárskych prídavných látok iných ako farbivá a sladidlá (Text s platnosťou pre EHP)