Písomná otázka P-2735/05 Kathalijne Buitenweg (Verts/ALE) Komisii. Šklbanie živých husí v Maďarsku s cieľom získania peria