PROPCELEX 2005/535/: Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 12. apríla 2005 o absolutóriu na plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2003, Oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor#Uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré obsahuje poznámky k rozhodnutiu o absolutóriu na plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2003, Oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor