Písomná otázka P-4811/06 Sebastiano Musumeci (UEN) Komisii. Zlučiteľnosť spoločnosti SIAE so zákonom o hospodárskej súťaži