Stanovisko Komisie z 29. decembra 2004, týkajúce sa upraveného plánu zneškodňovania rádioaktívneho odpadu z jadrovej elektrárne v Nogent-sur-Seine vo Francúzsku v súlade s článkom 37 Zmluvy o Euratom-e