Nariadenie Komisie (ES) č. 1045/2004 zo dňa 28. mája 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny