Písomná otázka E-4222/05 Proinsias De Rossa (PSE) Komisii. Vyšetrovanie týkajúce sa Equitable Life