Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/463 tal-24 ta’ Marzu 2020 li jdaħħal isem fir-reġistru tad-Denominazzjonijiet ta’ Oriġini Protetti u tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi Protetti (“Kiwi de Corse” (IĠP))