Písomná otázka P-1426/05 Giuseppe Castiglione (PPE-DE) Komisii. Zákonné nariadenie o ochrane označenia balzamového octu z Modeny ako g.g.A.