Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 132/2005 z  21. októbra 2005 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP