Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na zasadnutí Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu zriadeného Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o aktualizáciu prílohy XXVIII-A (Pravidlá uplatniteľné na finančné služby), prílohy XXVIII-B (Pravidlá uplatniteľné na telekomunikačné služby) a prílohy XXVIII-D (Pravidlá uplatniteľné na služby medzinárodnej námornej dopravy) k dohode$