Oznámenie, ktorým sa objasňujú oznámenia o začatí antidumpingového konania a antisubvenčného konania týkajúcich sa dovozu určitých tkaných a/alebo stehovaných textílií zo sklenených vlákien s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Egypte