/* */

PROPCELEX 2013/600/EU: Sklep Evropskega parlamenta z dne 17. aprila 2013 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2011#Resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. aprila 2013 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2011