2013/600/ES: Eiropas Parlamenta Lēmums ( 2013. gada 17. aprīlis ) par Euratom Apgādes aģentūras 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu#Eiropas Parlamenta Rezolūcija ( 2013. gada 17. aprīlis ), ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Euratom Apgādes aģentūras 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu PROPCELEX