Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Mobilita osôb v rozšírenej Európe a jej dosah na prostriedky verejnej dopravy