Návrh rozhodnutia Rady o stanovisku Európskeho spoločenstva ohľadne prispôsobenia nariadenia 51 Európskej hospodárskej komisie Organizácie spojených národov technickému pokroku