Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/242 (2021. gada 11. februāris), ar kuru attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā, apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs (“Tepertős pogácsa” (GTĪ))