Nariadenie Komisie (ES) č. 1491/2004 z 23. augusta 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny