Tzikis przeciwko Komisji Postanowienie Sądu pierwszej instancji (czwarta izba) z dnia 26 lutego 1999 r. # Yannis Tzikis przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich. # Postępowanie w sprawie zastosowania środka tymczasowego - Zawieszenie wykonania - Usunięcie. # Sprawa T-203/98 R. TITJUR