Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 151/2005 z  2. decembra 2005 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP