Uverejnenie existujúcich opatrení štátnej pomoci v nových členských štátoch v odvetví dopravy (Text s významom pre EHP)