Zadeva F-16/06: Tožba, vložena 15. februarja 2006 — Augenault in drugi proti Svetu