Lieta F-16/06: Prasība, kas celta 2006. gada 15. februārī — Augenault u.c. pret Padomi