Nariadenie Rady (ES) č. 2257/2004 z 20. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3906/1989, (ES) č. 1267/1999, (ES) č. 1268/1999 a (ES) č. 2666/2000, aby sa zohľadnil kandidátsky štatút Chorvátska