Písomná otázka E-3628/06 Gabriele Stauner (PPE-DE) Komisii. Výberové konanie v súlade s Praktickou príručkou pre zmluvné postupy pri vonkajších aktivitách ES (PRAG)