Písomná otázka E-0409/05 Alyn Smith (Verts/ALE) Komisii. Smernica EÚ o úprave komunálnych odpadových vôd