Zadeva T-638/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. decembra 2020 – Deza/Komisija (Nepogodbena odgovornost – Okolje – Razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi – Uvrstitev visokotemperaturne smole premogovega katrana med snovi akutne strupenosti za vodno okolje kategorije 1 (H400) in kronične strupenosti za vodno okolje kategorije 1 (H410) – Dovolj resna kršitev pravnega pravila, s katerim so posameznikom podeljene pravice)