Cauza T-638/18: Hotărârea Tribunalului din 16 decembrie 2020 – Deza/Comisia [„Răspundere extracontractuală – Mediu – Clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor – Clasificarea substanței smoală, gudron de huilă, temperatură înaltă printre substanțele cu toxicitate acvatică acută din categoria 1 (H400) și cu toxicitate acvatică cronică din categoria 1 (H410) – Încălcare suficient de gravă a unei norme de drept care conferă drepturi particularilor”]