Byla T-638/18: 2020 m. gruodžio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Deza / Komisija (Deliktinė atsakomybė – Aplinka – Medžiagų ir mišinių klasifikavimas, ženklinimas bei pakavimas – Aukštos temperatūros akmens anglių deguto priskyrimas prie 1 kategorijos ūmaus toksiškumo vandens organizmams (H400) ir 1 kategorijos lėtinio toksiškumo vandens organizmams (H410) cheminių medžiagų – Pakankamai aiškus teisės normos, suteikiančios teisių privatiems asmenims, pažeidimas)