Asia T-638/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.12.2020 – Deza v. komissio (Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu – Ympäristö – Aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen – Aineen ”piki, kivihiiliterva, korkealämpötilainen” luokittelu ”Aquatic Acute 1:ksi” (H400) ja ”Aquatic Chronic 1:ksi” (H410) – Sellaisen oikeussäännön riittävän ilmeinen rikkominen, jolla yksityisille annetaan oikeuksia)