2005/904/ES: Rozhodnutie Asociačnej rady EÚ-Maroko č. 2/2005 z 18. novembra 2005 ktorým sa mení a dopĺňa protokol č. 4 k euro-stredomorskej dohode týkajúci sa vymedzenia pojmu pôvodné výrobky a metód administratívnej spolupráce