Uznesenie Európskeho parlamentu o strategickej revízii Medzinárodného menového fondu (2005/2121(INI))