Uznesenie Súdu prvého stupňa (štvrtá komora) z 5. septembra 2006. Uznesenie Súdu prvého stupňa (štvrtá komora) z 5. septembra 2006.#Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias (AEPI AE) proti Komisii Európskych spoločenstiev.#Autorské práva a príbuzné práva - Konanie o zistení nesplnenia povinnosti - Odloženie sťažnosti podanej jednotlivcom - Žaloba o neplatnosť - Neprípustnosť.#Vec T-242/05.