Vec C-350/19 P: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 1. októbra 2020 – Souruh SA/Rada Európskej únie (Odvolanie – Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia prijaté voči Sýrskej arabskej republike – Opatrenia smerujúce voči určitým osobám a subjektom vykonávajúcim svoje činnosti v Sýrii – Zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa uplatňuje zmrazenie finančných prostriedkov a ekonomických zdrojov – Zahrnutie mena odvolateľky – Žaloba o neplatnosť)