Zaak C-78/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 15 januari 2013 door Constantin Hârsulescu tegen de beschikking van het Gerecht (Achtste kamer) van 13 november 2012 in zaak T-400/12, Hârsulescu/Roemenië