Písomná otázka E-4757/06 Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Komisii. Finančné prostriedky Spoločenstva z Európskeho sociálneho fondu (ESF) pre centrá odborného vzdelávania v Grécku