CON/2004/32: Stanovisko Európskej centrálnej banky zo 6. októbra 2004 na žiadosť Rady Európskej únie k odporúčaniu Komisie Európskych spoločenstiev pre rozhodnutie Rady o začatí rokovaní o dohode upravujúcej menové vzťahy s Andorrským kniežatstvom (COM(2004) 548 v konečnom znení)