Písomná otázka E-4253/05 Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Komisii. Prevody podnikov v perspektíve implementácie novej SPP