Karner Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 25. marca 2004. # Herbert Karner Industrie-Auktionen GmbH proti Troostwijk GmbH. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania Oberster Gerichtshof - Rakúsko. # Voľný pohyb tovaru - Opatrenia s rovnocenným účinkom. # Vec C-71/02. TITJUR